Kenaikan Pangkat Reguler

Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang :

 • Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu
 • Diperkerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu

Kenaikan pangkat reguler diberikan sepanjang tidak melampau pangkat atasan langsungnya.

Kenaikan Pangkat Pilihan

PNS yang menduduki jab. struktural/fungsional.
Kelengkapan administrasi :

 • Fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan terakhir
 • Fotokopi SK dalam pangkat terakhir
 • Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir
 • Asli penetapan angka kredit bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu

PNS yang menduduki jab. tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dalam keputusan Presiden.
Kelengkapan administrasi :

 • Fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan terakhir
 • Fotokopi SK dalam pangkat terakhir
 • Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir

PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.
Kelengkapan administrasi :

 • Fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan terakhir apabila menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu
 • Fotokopi SK dalam pangkat terakhir
 • Tembusan keputusan yang ditandatangani asli oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tentang penetapan prestasi kerja luar biasa baiknya
 • Fotokopi DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir

PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara
Kelengkapan administrasi :

 • Fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan terakhir apabila menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu
 • Fotokopi SK dalam pangkat terakhir
 • Fotokopi keputusan tentang penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dari Badan/Lembaga yang ditetapkan oleh Presiden.
 • Fotokopi DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir

PNS yang menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan organik.
Kelengkapan administrasi :

 • Fotokopi SK pengangkatan sebagai Pejabat Negara
 • Fotokopi SK dalam pangkat terakhir
 • Fotokopi DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir
 • Fotokopi keputusan pemberhentian dari jabatan organik

PNS yang menjadi Pejabat Negara dan tidak diberhentikan dari jabatan organik.
Kelengkapan administrasi bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu :

 • Fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan terakhir
 • Fotokopi SK dalam pangkat terakhir
 • Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir
 • Asli penetapan angka kredit bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu

Kelengkapan administrasi bagi yang tidak menduduki jabatan struktural / fungsional tertentu :

 • Fotokopi SK dalam pangkat terakhir
 • Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir
 • Fotokopi STTB/Ijazah bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan
 • Fotokopi surat perintah tugas belajar bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar
 • Surat penugasan dipekerjakan/diperbantukan di luar instansi induknya bagi yang tidak menduduki jabatan structural atau fungsional tertentu

PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah/Diploma.
Kelengkapan administrasi :

 • Fotokopi sah ijazah terakhir
 • Fotokopi SK dalam pangkat terakhir
 • Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir
 • Asli penetapan angka kredit bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu * Surat keterangan Pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II tentang uraian tugas yang dibebankan kepada PNS yang bersangkutan kecuali bagi jabatan fungsional tertentu
 • Fotokopi surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali bagi jabatan fungsional tertentu

PNS yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
Kelengkapan administrasi :

 • Fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan terakhir
 • Fotokopi SK dalam pangkat terakhir
 • Fotokopi keputusan/perintah untuk tugas belajar
 • Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir

PNS yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.
Kelengkapan administrasi :

 • Fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan terakhir
 • Fotokopi SK dalam pangkat terakhir
 • Fotokopi keputusan/perintah untuk tugas belajar
 • Fotokopi ijazah/diploma yang diperolehnya
 • Fotokopi DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir

PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jab. pimpinan yang telah ditetapkan peersamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
Kelengkapan administrasi :

 • Fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan terakhir
 • Fotokopi SK dalam pangkat terakhir
 • Fotokopi SK penugasan di luar instansi induknya
 • Tembusan PAK yang ditandatangani asli oleh pejabat penilai angka kredit bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu
 • Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir

Di samping sistem kenaikan pangkat tersebut di atas kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan :

 • Kenaikan Pangkat Anumerta bagi yang dinyatakan tewas;
 • Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.