3. PENDAFTARAN UJIAN SEMINAR HASIL

PENDAFTARAN UJIAN SEMINAR HASIL

Catatan :
1. Peserta ujian wajib mengirimkan naskah TA ke masing-masing dosen penguji sebelum hari pelaksanaan ujian.
2. Link Ujian (Daring) dikirimkan melalui email peserta ujian yang didaftarkan.